Teamcoaching

Een teamcoach zet je in als je team vast loopt in communicatie of samenwerking. Vaak wordt een teamcoach ingezet als er conflicten zijn die te groot zijn geworden, zo groot dat het niet meer lukt om hierover als team een gesprek te voeren. Er zijn verwijten naar elkaar, er zijn onderlinge spanningen of er wordt veel geroddeld in kleine groepjes. Gelijkgestemde mensen zoeken elkaar op en versterken elkaar. Dit is heel natuurlijk gedrag, het zorgt namelijk voor veiligheid en erkenning van je standpunt. Echter, als het niet lukt om de irritaties als team openlijk te bespreken, verslechterd de sfeer en voelen medewerkers zich onveilig. Als de conflicten in de weg gaan zitten van effectiviteit van het team of de gezondheid van teamleden, is het aan te raden om een teamcoach in te schakelen.

login