Belevingsgerichte (dementie)zorg

Belevingsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft de cliënt nodig om zich gezond en gelukkig te voelen?


Belevingsgerichte zorg is één van de pijlers van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  In het kwaliteitskader wordt persoonsgerichte zorg omschreven aan de hand van 4 elementen:
Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.
Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt.
Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase.
Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van zorg, behandeling en ondersteuning.

Belevingsgerichte zorg is dat deel van de zorg dat te maken heeft met de kwaliteit waarmee je iemands persoonlijkheid recht doet en rekening houdt met zijn of haar beleving van de situatie.

Elke vraag van de organisatie over belevingsgerichte zorg wordt op maat ingevuld.
 

Reactie op linkedin voorjaar 2022:

Welzijnsmedewerker Annelies Westerik bij Woon- en Zorgcentrum de Vriezenhof

Een waardevolle training over belevingsgerichte zorg en dementie mogen volgen.
Het waren 5 bijeenkomsten waarin we vooral veel inzicht hebben gekregen.

* Wat houdt belevingsgerichte zorg in?
* Wat kunnen wij voor onze bewoners doen om ze thuis te laten voelen op de plek waar ze nu wonen?
* Hoe zit het brein van mensen met dementie in elkaar en hoe kun je hier op een goede manier
mee omgaan?
* Wat moet je doen en wat moet je juist niet doen?

Het waren prachtige bijeenkomsten die door Jeanet de Vries van Sindito op een fantastische manier werden gegeven.
#deVriezenhof#dementietraining


 


 

login