Welzijnscoach

Doelgroep: activiteitenbegeleidsters die de dagbesteding rond de cliënt in kaart brengen en uitvoeren


In deze training wordt uw medewerker voorbereid op haar nieuwe rol, afgestemd op de specifieke vraag in uw organisatie. Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kent uw organisatie toe aan deze functie en welke bijbehorende vaardigheden heeft de medewerker hierbij nodig?
Op welk vlak werkt de medewerker samen met andere disciplines, familie en vrijwilligers? Heeft deze medewerker welzijn een coördinerende- en organisatorische rol of juist een begeleidende- en coachende rol binnen de dagbesteding van uw cliënt? Heeft uw medewerker visie nodig of een praktische vertaalslag naar de dagelijkse activiteiten op de groep? Als organisatie kunt u deze medewerker ondersteuning bieden bij de invulling van deze rol.

login