Familie-bijeenkomsten

Deze interactieve workshop, met scenes gespeeld door het dementietheater van Ervarea, levert praktische tips op in benaderingswijzen en communicatie bij mensen met dementie.

Middels prikkelende vragen en korte oefeningen krijgen de vrijwilligers en mantelzorgers ervaringen en inzichten aangereikt die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Mensen met dementie worden benaderd in afstemming op het beschadigde brein, begrip voor de zorg wordt vergroot waardoor de samenwerking in de driehoek verbetert.

 

Reactie via linkedin:

Wout Oldhoff • 1ste Directeur-bestuurder bij Woon- en Zorgcentrum de Vriezenhof 1 mnd •

Vanaf het najaar van 2021 verzorgde Jeanet de Vries meerdaagse trainingen belevingsgericht werken voor alle intramurale zorgmedewerkers van Woon- en Zorgcentrum de Vriezenhof. Toen startten we met een dementietheater.
Vandaag kwam het dementietheater van Ervarea in workshopvorm terug met diezelfde Jeanet en Johann Glaubitz en barbara oppelaar als acteurs. Zo’n 60 familieleden/mantelzorgers van onze bewoners en vrijwilligers schuiven vandaag in 2 sessies aan om te praten over (het omgaan met) dementie, delen ervaringen, stellen vragen, lachen, zijn ontroerd.
Zo proberen we ervoor te zorgen dat medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar nog beter begrijpen.
Kortom: de moeite meer dan waard.

 

 

login