Kennis over dementie

 

Medewerkers zien het belang van over- en onderprikkeling in de omgeving van de mens met dementie. Er is geoefend met een belevingsgerichte benadering (contact maken, verleiden, mee-tegenbewegen etc.)

De deelnemer kent de meest voorkomende vormen van dementie.
De deelnemer (her)kent de verschillende fases binnen dementie.
De deelnemer heeft kennis van de hersenen bij dementie.
De deelnemer heeft kennis gemaakt met belevingsgerichte- en omgevingsgerichte benadering bij dementie.

login