Kleinschalig wonen


Een goede woonplek voor ouderen waarin niet de ziekte , maar de mens en zijn welzijn centraal staan, dat is kleinschalig wonen. Cliënten zo zelfstandig en gewoon mogelijk vorm en inhoud te laten geven aan hun eigen leven, is daarbij het uitgangspunt. Dat kunnen ze niet zonder medewerkers die het behouden van de eigen regie van ouderen hoog in het vaandel heeft. Medewerkers die in samenwerking met alle betrokkenen (collega’s, familie en vrijwilligers) tot een woonvorm komen waarin ouderen hun eigen identiteit en regie kunnen behouden. Dat vraagt een fundamenteel andere houding en manier van werken. De medewerkers volgen de bewoners in hun ritme, wensen en behoeftes en stemmen hierop de begeleiding af. Begeleiders spelen in op de situatie van het hier-en-nu en bieden de bewoners de ruimte om zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen. Kleinschalig wonen vergt een enorme omslag van organisaties en van medewerkers, een goed kleinschalig project is niet gemakkelijk. Deze training is er op gericht het bewustzijn van medewerkers over eigen opvattingen en belevingen te vergroten en tevens kennis en vaardigheden te oefenen die nodig zijn in deze (nieuwe) werksituatie.

 


 

login