Taakverdeling en samenwerking

Taakverdeling.
Samenwerken.

Resultaat:
De deelnemer heeft een helder beeld van de taakinvulling.
De deelnemer heeft geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen taken en verantwoordelijkheden.
De deelnemer heeft vaardigheden geoefend om zelfstandig en effectief samen te werken.
De deelnemer is in staat individuele- en teamkwaliteiten te benutten.
Er zijn concrete teamafspraken gemaakt.

login