Kort en krachtig leren

In korte tijd (1 1/2 of 2 uur) wordt intensief getraind met een kleine groep.

Deze  trainingsstijl:

  • is actiegericht.
  • heeft een effectieve samenhang tussen inhoud en concrete werksituaties.
  • bevat feedbackmomenten en reflectieve activiteiten.

Voordelen: meerdere groepen doorlopen de training op dezelfde dag, medewerkers zijn relatief kort afwezig, rooster-technisch een handige oplossing, intensieve focus.

login