Welzijn en dagbesteding

Welzijn is bij veel zorg-organisaties speerpunt in het beleidsplan, maar, net als in de zorg, is ook welzijn aan enorme veranderingen onderhevig.

De welzijnsmedewerker heeft nog nooit zoveel functiebenamingen en uiteenlopende taken gekend als op dit moment; (assistent)activiteitenbegeleider, medewerker welzijn, gastvrouw woongroep, medewerker dagbesteding, dagbestedingscoach, welzijnscoach, netwerker welzijn etc.

Deze uiteenlopen benamingen doen recht aan de enorme diversiteit die gepaard gaat met het welzijnsdenken, maar levert ook onduidelijkheid en verwarring op over taken, verantwoordelijkheden en samenwerking.

Aan deze training wordt, samen met u, volledig op maat invulling gegeven. Wat heeft uw medewerker nodig om vorm te geven aan zijn/ haar functie als welzijnsmedewerker.

 

 

 


.

login