TOP

Doelgroep: managers en teamleiders
Wat is de rol van de teamcoördinatoren in dit proces? Wat is een ondernemend team, waarom wilt u het invoeren en wat wilt u ermee bereiken? Wat zijn organisatorische, personele en procesmatige voorwaarden van een dergelijke werkwijze? Wat zijn de kaders waarbinnen het ondernemende team mag gaan opereren? Wat vraagt het realiseren van zelfsturende teams aan cultuur- en gedragsverandering bij de medewerkers (en leidinggevenden). En hoe dit op gang te brengen.

login