Samenwerken in de driehoek

De zorg verandert. Er is een maatschappelijke beweging gaande van “zorgen voor … naar zorgen met…
We (h)erkennen de cliënt meer in zijn eigen netwerk.  Een goede samenwerking en het belang van het gesprek tussen cliënt, mantelzorger en professionele zorg is van essentieel belang voor het welbevinden van de cliënt.
Hoe komt het dat de oudere en zijn/haar familie zich vaak niet gehoord en gezien voelen? Het doel van deze training is de relatie in de samenwerking binnen deze driehoek te verstevigen.

 

Reactie via linkedin:

Jeanet de Vries van Sinidito heeft in februari 2022 voor de medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers van de Vriezenhof trainingen en workshops belevingsgerichte werken gegeven.
Haar kennis, ervaring maar vooral haar passie en warme betrokkenheid heeft een ieder geinspireerd, gemotiveerd.
Begrip te tonen voor de mens met de ziekte dementie.
Begrip voor ieders rol mantelzorgers,medewerkers en vrijwilligers.
Ze heeft handvaten gegeven voor belevingsgerichte benadering en een belevingsgerichte omgeving.
We zien het terug in de praktijk.
Heel waardevol.
Van harte aanbevolen!


 

 

 

 


 

login